< Back

My.organics

16倍膠原彈力注氧精華療程

推介指數:★★

評價:
知道有好多人用緊
但我自己用過完全無料到
我唔會推薦俾客 但亦唔會阻止大家買
太瘋狂地1星期用5晚去角質
終於第3個星期 直情塊面係那住那住痛
用過3款安瓶去舒緩
MY.ORGANICS 訓醒完全無改善 一樣咁痛
Babor 有少少改善 痕+痛仍然明顯
AMBUJA 訓醒好左8成 第二晚再用 訓醒已經無敏感

16倍膠原彈力注氧精華療程