< Back

Hannes Dottir

緊膚濃縮保濕精華

推介指數:★★★★1/2

雖然質地好水 但兩滴已經夠用
個人推薦使用方法
1.打底精華後用
2.混合其他精華用
保濕嘅持久度明顯提高
開冷氣訓醒都唔覺得乾
反而單用 有時唔覺意用多左 會覺得笠

緊膚濃縮保濕精華