< Back

KIVU Skincare

保濕靈藥霜

推介指數:★★★★★

"評價:
Wholesale網送俾我試貨
用完已經即時訂貨
非常有驚喜嘅抗老面霜
質地係幾潤 但又出奇地唔笠 快吸收
抗炎同修復效果好好
用之前 塊面嘅感覺似角質層傷左
唔太舒服 有覺得那那地
用左兩日 已經感覺唔到有損傷
個人覺得好用過銀霜

保濕靈藥霜