top of page

解決粗大毛孔問題

醫病 要對症下藥

改善肌膚問題 一樣要對症下藥

要了解真正嘅根源問題

先可以作出確切嘅改善


收毛孔➡️係好多靚靚好關注嘅題目

會著重產品功效包唔包括收細毛孔

但其實毛孔粗大嘅成因好多

用錯產品 不單止無效 仲可能愈收愈大


常見類型

1.缺水性毛孔粗大

因缺水導致毛孔自行擴張吸收更多水分


對應方法:選擇滲透力高嘅補濕產品+鎖水能力高嘅保濕面霜,喺補充水分嘅同時避免水分流失➡️先得到可以根本性改善


推薦:
2.油脂阻塞性毛孔粗大

因油脂分泌過多+清潔不當,油脂積存於毛孔,令毛孔愈撐愈大


對應方法:補充足夠水分同時使用能平衡油分嘅用品,同時避免過度清潔肌膚,(過度清潔會令底層過乾,分泌更多油分作自我保護)


推薦:
3.鬆弛型毛孔粗大

因膠原蛋白流失,面部肌肉鬆弛,缺乏彈性支持亦會造成毛孔粗大


對應方法:使用有助膠原增生嘅用品,重建年輕嘅細胞組織,面肌肌肉得到支持,幫助回復毛孔嘅緊緻度推薦:Comments


bottom of page